Val 2014

Valdebatt från Katrineholm - om skolan och jobben

43 min

Hur resultaten i skolan ska bli bättre och fler få jobb var frågor som stod i fokus när de lokala politikerna debatterade.

Katarina Wahlström leder debatten direkt från Kulturhuset Ängeln.

Första ämnet som debatterades första halvtimmen var skolresultaten i Katrineholm.

Det var få elever som nådde kunskapsmålen i Katrineholm förra året. Kommunen rankades på plats 285 av landets 290 kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, öppna jämförelser.

– Betygsresultaten sjunker som en sten överlag och i Katrineholm har resultaten legat lågt men nu förbättras resultaten lite grann. Vi ser att de satsningar som vi gjort börjat ge resultat, säger Göran Dahlström (S).

– Man har inte satsat på skolan i Katrineholm på väldigt lång tid. Man har sagt upp personal och dragit ner. Man satsar inte på barn och unga i Katrineholm och de måste ändras, säger Ewa Callhammar (FP).

– Det behövs mer satsning på modersmålsundervisning. Det är inte lätt att bli bra i skolan om man är ny i Sverige och inte får hjälp med språket, säger Gudrund Lindvall (MP).

– Det räcker inte att minska klasserna om man inte tillför fler resurser. Man är inte behjälpt om man minskar klasstorlekarna men det fortfarande bara finns en lärare i klassrummet. Den som har läs- och skrivsvårigheter måste få den hjälp de är berättigade till, säger Tony Rosendahl (V).

Arbetsmarknaden debatterades under andra delen av debatten.

Arbetslösheten i Katrineholm är cirka 10 procent och det är den tredje högsta siffran i Sörmland.

– Vi måste bli bättre på kontakterna mellan skolan och arbetslivet. Det finns många yrken som unga inte känner till, säger Inger Fredriksson (C).

– Vi har arbetat hårt med att få hit fler företag och det vill vi fortsätta med. Vi har stigit enligt näringslivets rankinglista, säger Göran Dahlström (S).

– Logistikcentrum är ingen lyckad affär. Det har bara gett tre jobb och har kostat miljoner. Pengarna borde gått till skola, vård och omsorg, säger Ewa Callhammar (FP).

– Alla partier tyckte att Logistikcentrum var en bra lösning från början. Det här är en oseriös diskussion, säger Gudrund Lindvall (MP).

– Att företagarna närmar sig kommunens områden är viktigt. Det lönar sig att lägga ihop skolan med arbetslivet ganska tidigt i livet, säger Joha Frondelius (KD).

– Man måste sätta in resurserna i tidiga år och sedan ha förutsättningar att kunna vidareutbilda sig. Då behövs det resurser och vi vet vad de andra partierna prioriterar och vad Sverigedemokraterna prioriterar, säger Kenneth Malm (SD).

Sist diskuterades det unika samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som tillsammans styr i kommunen.

– Vi gjorde ett seriöst beslut tillsammans med Socialdemokraterna och gjorde en gemensam plan för de fyra åren. Vi har gjort det vi i stort sett var överens om sedan förra valet, säger Lars Härnström (M).

Kan du tänka dig ett nytt samarbete efter valet?

– Vi får se till valresultatet men jag hade gärna sett att det blev en allianssamarbete i Katrineholm också.

– Vi har inte sett någon moderat politik under den här mandatperioden, säger Ewa callhammar (FP).

Medverkande politiker:

S: Göran Dahlström
SD: Kenneth Malm
FP: Ewa Callhammar
MP: Gudrund Lindvall
M: Lars Härnström
C: Inger Fredriksson
KD: Joha Frondelius
V: Tony Rosendahl

Nästa debatt: På torsdag i Oxelösund, Koordinaten kl 18-19