Snabbare ambulanshjälp i länet

Ambulansorganisationen i Uppsala län bör förstärkas. Det framgår av ett nytt förslag som idag lades fram för Akademiska sjukhusets styrelse.
Trycket på ambulansverksamheten i Uppsala län har ökat kraftigt under de senaste åren. Sedan 1993 har antalet körningar ökat med nästan 25 procent och det är främst transporter av så kallade lågprioriterade patienter som ökat. Enligt det nya förslaget ska landstinget satsa på fler ambulanser för just mindre allvarliga fall. I och med detta förbättras också beredskapen för de akuta ambulanser som ska ta hand om allvarliga sjuk- och olycksfall. Den här förstärkningen behövs, säger ambulansöverläkare Rolf Karlsten. Som det är nu är det inte ovanligt att patienter med mindre allvarliga sjukdomsfall får vänta i flera timmar på transport.