BORÅS

Allvarliga motorfel på 20 nya ambulanser

1:14 min

Tjugo helt nya ambulanser inom SÄS har haft så allvarliga fel på motorerna att de har fått bytas ut. Orsaken var att fordonen drog fem liter olja i veckan, vilket skapade ett stort osäkerhetsmoment. 

Bara någon vecka efter nyheten att flera ambulanser går ner i nöddrift och bara kan köra i 60 kilometer i timmen, så visar ny information på att tjugo helt nya ambulanser inom SÄS har haft så allvarliga fel på motorerna att de fått bytas ut under de senaste två åren.

– Det visade sig att det var ovanligt mycket olja som gick åt motorerna, som bara gått ca 10 000 mil, säger Axel Stolt som är vårdenhetschef vid ambulansenheten i Alingsås.

Det var för ett och ett halvt till två år sedan som SÄS började byta ut sin ambulansflotta. Då var den gammal och ett ständigt irritationsmoment då växellådor havererade och dörrar inte gick att stänga.

Men det dröjde inte länge innan Volkswagens bilar började att krångla. Ambulanspersonalen fick kontrollera oljan varje pass och den behövde ständigt fyllas på. Det kunde bli fem liter i veckan. Det hade Volkswagen svårt att tro på och plomberade påfyllningen vilket innebar att ambulanspersonalen tvingades köra med bilar där oljenivån var låg i skarpt läge. Vilket upplevdes som ett stort osäkerhetsmoment.  

Kostnaden för byte av motorer stod Volkswagen för, så ekonomiskt har det inte drabbat SÄS och det har inte heller blivit något stopp på grund av motorerna men för ambulanspersonal som vi pratat med så har oron för att något ska inträffa varit stor.

– Det är klart att det är ett irritationsmoment att köra med nya bilar och måste åka till verkstaden med dom, säger Axel Stolt.