Oklart vad som hjälper vid dyslexi

1:41 min

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har sett över vilka pedagogiska metoder som hjälper vid läs- och skrivsvårigheter orsakade av dyslexi. Utöver att ljuda bokstäver är det oklart vad som fungerar.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering har idag gett ut en rapport kring läs-och skrivsvårigheter orsakade av dyslexi. Slutsatsen är att det inte finns tillräckligt med forskning kring många av de insatser som görs för barn och ungdomar med dyslexi. Inte tillräckligt för att kunna säga om insatserna är bra eller dåliga.

Karin Stenström är projektledare för rapporten:
- Det är ju lite sorgligt att det inte finns mer forskning av hög kvalitet. Och man önskar givetvis att det fanns mer insatser som används i Sverige idag som var utvärderade i forskningen.

I den stora rapporten har en grupp med experter gått igenom 93 vetenskapliga studier som tittat på olika aspekter av dyslexi.

En enda insats visade sig ha vetenskapligt stöd för att den fungerar för att hjälpa barn och unga med dyslexi. Det är att träna på att koppla ihop språkljud och bokstäver. Till exempel att räkna alla ljud i ett ord. Man kan också lägga en knapp för varje ljud man hör och byta ut en vokal i ett ord, som leka, läka, lika.

Rapporten kan inte säga något om andra former av läs- och skrivträning, eftersom den inte hittade tillräckligt med bra studier på det. Rapporten kan inte heller säga något om vilka tester som fungerar bäst för att ta reda på om någon har dyslexi eller inte.

Karin Stenström hoppas nu att många vill hjälpas åt för att ta reda på det vi inte vet. Hon pekar på att ansvaret för att producera forskning i framtiden ligger hos de verksamma forskarna inom området: specialpedagoger, logopeder och psykologer.
- Och jag hoppas även att lärare blir mer involverade i att forska. För som det ser ut idag så är forskningen alldeles för långt ifrån klassrummen. Mer överlapp gör att man kan använda sig av forskningen.