Bäverjakt i Östa Nationalpark

Nationalparken i Östa utanför Tärnsjö har drabbats av en intressekonflikt. Den rika förekomsten av bäver hotar nämligen den unika vitryggiga hackspettens bon.
Bävrarna tar helt enkelt omkull för många av de träd som de få exemplaren av hackspetten kan bo i. Därför inleds nu jakt på bäver, och förhoppningen är att minska antalet bävrar med mellan 30 och 50 exemplar. Det är fyra år sedan man senast sköt bäver i Östa. Även då hade antalet djur ökat dramatiskt och utgjorde ett hot mot andra djurarter, främst trädboende fågel. Och nu är det alltså dags igen.