Fri- och förskolorna viktiga frågor för S och Fp

1:46 min

Idag drog valupptakten igång på allvar i Göteborg när både Socialdemokraterna och Folkpartiet i Göteborg presenterade sina nya vallöften.

Folkpartiet fortsätter uppmärksamma jämställdheten och presenterade idag 380 nya förstelärartjänster till de kvinnodominerade yrkena inom förskolan.

– Vi tror att det är nödvändigt att införa karriärstjänster för att locka fler till att bli förskolelärare men också för att få fler att stanna kvar i yrket. Att premiera de som är riktigt duktiga på sitt jobb, det tror vi är ett framgångsrecept, säger Helene Odenjung, folkpartistiskt kommunalråd i Göteborg.

Folkpartiet vill även göra det möjligt för förskolelärare att få en bättre löneutveckling.

– Karriärvägen är för kort. De slår snabbt i taket eftersom det råder en lika-löns princip som gäller oavset hur duktig du är på ditt jobb, säger hon.

Anna Johansson är ordförande i Socialdemokraterna i Göteborg och hon välkomnar fler förstelärare, men säger samtidigt att det finns andra saker som är viktigare.

– Vi behöver bygga ut mer och se till att få ner barngruppernas storlek, att fler barn får plats, säger hon.

Socialdemokraternas presentation handlade istället om att Göteborg ska ha veto när det gäller nyetablering av friskolor.

– Vi ser ett stort problem med regel för friskoleetablering, att kommuner inte kan påverka friskolornas etablering. säger Anna Johansson.

Men Helene Odenjung håller inte med om att det finns en överetablering av friskolor.

– Vi har en överenskommelse med alla partier förutom vänsterpartiet i friskolefrågan om att inte införa kommunalt veto. Skolinspektionen har ju redan ett uppdrag att tuffare granska den som vill starta en skola, säger hon.