Världsnaturfonden vill ha fler skogsbränder

1:52 min

Det brinner för lite i våra svenska skogar, enligt Världsnaturfonden (WWF), som ser ett stort behov av fler mindre och kontrollerade naturvårdsbränder. Bränder är naturliga och bidrar till den biologiska mångfalden, men i dag brinner det mindre än förr, vilket hotar många insekter och svampar.

– Det finns ungefär 40 insektsarter och nästan 50 svamparter som är beroende av bränd mark. Har man då haft ett stort skifte från ofta förekommande bränder till väldigt få, så blir många av de här arterna hotade. Flera av de brandberoende arterna finns till och med med på Databankens rödlista, säger Linda Berglund, skogsexpert på WWF.

Skogsbränder är nödvändiga för att vissa arter ska kunna föröka sig, och för att skogen ska föryngras och ge mer föda åt större djur. För ungefär 150 år sen brann cirka en procent av skogen i Sverige varje år, men i dag brinner bara en bråkdel av den ytan, enligt Världsnaturfonden.

Paradoxalt nog har Sverige blivit så bra på att bekämpa bränder att vi behöver anlägga fler. Men katastrofen i Västmanland är givetvis inte önskvärd, enligt skogsexperten Linda Berglund.

– Där riskerar folk en massa resurser, man förlorar sina hem och människor har till och med förlorat sina liv. Det är inte den typen av skogsbränder vi vill se, utan mer kontrollerade specifika naturvårdsbränningar, säger hon.

Skogsbränningar är dock en dyr naturvård och därför behöver skogsbolagen, särskilt de mindre, få statligt ekonomiskt stöd, enligt Världsnaturfonden. Men regeringen har nyligen halverat anslagen som finns att söka för detta inom Landsbygdsprogrammet. I förlängningen hotar det brandberoende arter, säger Linda Berglund. 

– Det tycker vi var extremt oroväckande, eftersom det kan få den här konsekvensen, och bli ett dråpslag för den här typen av naturvårdande skötsel.

Men Landsbygdsminister Eskil Erlandsson tror att pengarna räcker ändå. Tidigare har de inte utnyttjats fullt ut och då är det bättre att satsa på annat

– Vi har gjort bedömningen att pengarna gör mer nytta på till exempel rena miljöåtgärder rent allmänt i Landsbygdsprogrammet, och minskat på de skogliga åtgärderna, säger han.