Få invandrare ett misslyckande

Socialdemokraterna i Sörmland har misslyckats med att få med invandrarna i politiken. Det menar Marita Bengtsson, vice ordförande i det soicialdemokratiska partidistriktet.
Bakgrunden är den låga invandrarrepresentationen på kommunlistorna i årets val. Bara 12 personer med invandrarbakgrund finns med på valbar plats på de socialdemokratiska kommunlistorna i sörmland till årets val. Sami Fikade kommer ursprungligen från Eritrea och har bott här i sex år. -Det är risk att man känner sig utanför och bara personer med samma bakgrund bestämmer, säger han.