Ökat antal långtidssjukskrivna

Antalet långtidssjukskrivna i länet har de senaste fem åren ökat med 185 procent. Det visar färska siffror från försäkringskassan. Och mest ökar antalet sjuksskrivna bland kvinnor som jobbar inom offentlig sektor.
Det är fler kvinnor än män som är långtidsjukskrivna, och sjukfrånvaron beror ofta på stress i arbetslivet, det visar siffror från försäkringskassan i dag. 40 procent av de som var sjukskrivna i mer än 30 dagar i februari var anställda hos en offentlig arbetsgivare. Den diagnosgrupp som ökat mest är stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet. Sjukfrånvaron ökar framförallt bland yngre kvinnor, i ålder 16-34 år.