Ny lag välkomnas av läkare

Den nya lagen där läkare som skriver ut lugnande och narkotiska preparat ska registreras, välkomnas av Sveriges Läkarförbund. - Den nya lagen kan vara ett steg på vägen, säger Eva Nilsson Bågenholm på Läkarförbundet.
Eva Nilsson Bågenholm på Läkarförbundet säger också att det även handlar om att se över läkarnas arbetsmiljö - den är för stressig. Bristen på tid med patienterna gör att många tar den snabba vägen - man skriver ut det gamla vanliga i stället för att fundera över om patienten verkligen ska ha till exempel ett narkotiskt preparat. Lagen träder i kraft den första juli i år och innebär att alla läkare som skriver ut vissa preparat hamnar i ett register som socialstyrelsen har tillgång till. Detta för att socialstyrelsen ska få bättre kontroll över vilka läkare som skriver ut narkotiska preparat och beroendeframkallande medel, och hur mycket de skriver ut.