Varning för att gå i brandområdet i Västmanland

Skogsstyrelsen varnar markägare och boende för att beträda det stora skogsområde som brunnit i Västmanland. Det kan vara livsfarligt under lång tid.

– Det är förståeligt att man som markägare vill ta reda på hur drabbad den egna skogen är av branden. Än är det dock för tidigt att ge sig ut i brandområdet, då det är förenat med stora risker, säger Lars Ambrosiusson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

När lågorna slocknat kan glödbranden pågå länge, till och med hela vintern. Det beror på att glödbranden sakta kryper ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fastän det är fuktigt, enligt skogsstyrelsen.

– Så länge den har bränsle och tillräckligt med syre så sker en förbränning och det är inte säkert att gå där förrän branden slocknat helt. Det kan brinna i marken fastän det ligger snö ovanför, säger Lars Ambrosiusson.

När det regnar försvinner röken och det blir svårare att se glödbranden. När det så småningom blir aktuellt att ge sig in brandområdet är rejäla skor, inte gummistövlar, ett måste.

En annan stor fara är att träd, efter en brand, kan falla omkull utan någon som helst förvarning. Det kan vara farligt även på skogsvägar, om det inte avverkats längs vägkanterna för att förhindra att träd faller, kan träd när som helst falla över vägen.

Efter en brand med hög intensitet föreligger även ökad risk för erosion i vissa terrängpartier i och med att ett avbränt rotsystem inverkar på markens stabilitet. Risk för erosion är särskilt stor i sluttande terräng.

– Vi vill också trycka på att upparbetning av skogen måste vänta. Det är ännu alldeles för tidigt att gå ut och ta reda på virke efter branden. Först måste alla brandhärdar vara släckta och det kan dröja länge innan det är gjort, säger Magnus Lindh, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.