VAL 2014

Politisk karta: P4 Västernorrland guidar dig inför höstens kommunval

Osäker på hur du ska rösta i höstens kommunval? P4 Västernorrland har skickat ut en enkät till alla partier som idag sitter i kommunfullmäktige i länets kommuner. Partiernas svar hittar du här.

Klicka på en partisymbol på kartan och läs var partiet står i olika frågor!

Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige har fått frågor som rör skola, vård, arbetsmarknad och vilka satsningar partierna vill göra efter valet. Alla partier har ännu inte svarat på enkäten men vi väljer ändå att publicera de svar vi har fått in och uppdaterar med nya svar när de kommer in. Svaren är publicerade i den ordning de inkommit.

Klicka på den partisymbol i den kommun du är intresserad av! Vill du läsa om alla partier i en kommun använd länkarna här nedanför!