M: Lex Serafen behövs inte

2:03 min

För att förhindra att skolor och vårdcentraler säljs till underpris vill Socialdemokraterna införa en ny lag, så att köparen i efterhand ska kunna tvingas att betala mer pengar för verksamheten. Men den möjligheten finns redan i dag, så Lex Serafen behövs inte, säger Pär Cronhult, chefsjurist på tankesmedjan Den nya välfärden.

– Det finns för närvarande en lagstiftning som har funnit på plats i ungefär ett år, som handlar om EU:s statsstödsbestämmelser, enligt vilken lag det inte bara går att kräva tillbaka ett olovligt tilldelat stöd, utan det ska krävas tillbaka. Det finns alltså en skyldighet, säger Pär Cronhult, chefsjurist på tankesmedjan Den nya välfärden och expert på statsstöd.

Lagen om olagligt statsstöd är dessutom retroaktiv, poängterar Pär Cronhult. Om en privat aktör har köpt en verksamhet långt under marknadspris så kan politikerna i kommunen eller landstinget begära ytterligare ersättning av köparen i upp till tio år efter köpet.

Hur fungerar den här lagen hittills vad man kan se?

– Ja, den har inte prövats så vitt jag vet i någon djupare omfattning, jag känner inte till något mål som är slutligt avgjort där det här har prövats. Men det finns alltså de rättsliga verktyg som krävs för att kräva tillbaka ett olovligt tilldelat stöd. Och som sagt, det kan ske under tio år från i dag, säger Pär Cronhult.

Men enligt Pär Cronhult finns det brister i den nuvarande lagstiftningen. Ett konkurrerande företag kan inte kräva att den som som har gynnats betalar tillbaka statsstödet.

Moderaterna säger nej till Socialdemokraternas förslag om en ny lag som ska förhindra att välfärdsverksamhet säljs till underpris. Enligt Kristoffer Tamsons, som är valledare för partiet i Stockholms landsting, finns det inget behov av Lex Serafen.

– Det finns ju exempel, från vänsterpartister till allianspolitiker runt om i hela Sverige, som har fattat dåliga beslut när det gäller avknoppningar. Och därför har vi ju från Stockholms sida, från både landstinget och kommunerna här i Stockholm, varit väldigt tydliga med att sedan åratal tillbaka är avknoppningar inte aktuella, och det är också ett beslut som gäller för framtiden. Avknoppningar hör till historien, säger Kristoffer Tamsons (M).