Kritik mot tandvårdsbesparingar

Nu kommer allt fler protester mot förslaget att koncentrera den östvärmländska folktandvården till Kristinehamn och Filipstad.
"Rör inte våra tandkliniker i Storfors, Lesjöfors och Nykroppa" - kräver vänsterpartiet i Filipstad och Storfors i ett uttalande. Vänsterpartisterna kallar förslaget ogenomtänkt, eftersom det är en väl fungerande verksamhet som i så fall skulle slås sönder. Dessutom tycker partiet att det är orimligt att det är de små klinikerna som ska stå för merparten när de ekonomiska problemen ska lösas - och det i bygder som redan idag har en starkt beskuren service.