Ingen ursäkt från Sahlin

Kommunfullmäktiges ordförande i Jönköping, Lars-Evert Sahlin, svarar nu på den kritik han fått av moderaten Martin Hytting för sitt sätt att sköta ordförandejobbet.
Hytting gillade inte att bli omnämnd i debatten i fullmäktige den 27 mars i samband med den friskola han arbetar för och i sin egenskap av moderat i landstingsfullmäktige och krävde därför en ursäkt av Sahlin. I ett brev direkt till Hytting svarar nu Sahlin på dennes angrepp om att han som ordförande skulle ha agerat svagt, klandervärt och partiskt. Sahlin förklarar utförligt varför han agerade som han gjorde under mötet men någon ursäkt till Hytting - det ger han inte.