Lördag 16 augusti 2014

Sommargyllingen - solgul, snygg och flöjtande

3:28 min

Vid Krankesjöns västra strand, två mil öster om Lund, har en för Sverige ovanlig fågelart byggt sina bon i decennier. Redan som ung fältbiolog på 1970-talet brukade vår reporter Hjalmar Dahm cykla dit med sina kamrater för att bland björkdungarna lyssna efter denna, trots sin klara gula färg, så svårsedda fågel.

En dag i slutet av juli fick han ett sms från sin gamle skådarkompis Peter Abrahamsson. Det lydde: "Gyllingarna sjunger i västra Kranke". Och Hjalmar hoppade på sin cykel som förr i tiden...