Länsborna allt sjukare

Sjukskrivningar i Örebro län ökade kraftigt förra året jämfört med året innan. Det visar siffror från Riksförsäkringsverket. Sjukast i länet förra året var invånarna i Kopparberg där den arbetsföre invånaren i genomsnitt var sjukskriven i cirka sju veckor. Men sjukskrivningarna varierar kraftigt i länet.
I Karlskoga var sjukskrivningstiden hälften så mycket. Genomsnittet för sjukskrivningarna i länet på cirka fem veckor - ligger lite högre än för den svenska befolkningen som helhet.