Rosneft ber om jättelån till skulder

1:19 min

Rysslands största oljebolag Rosneft har gått in och bett ryska staten att låna företaget 42 miljarder dollar så att det ska kunna betala sina skulder. Begäran är en antydan om att sanktionerna mot Ryssland börjar ge effekt.

Rosneft som är det största börsnoterade oljebolaget i världen och som till 20 procent ägs av BP har bett att den ryska staten ska ställa upp med pengar som finns i landets pensionsfond.

De 42 miljarder dollar man begärt än nästan exakt hälften av hela värdet på pensionspengarna. Regeringen ska komma med sitt svar inom två veckor.

Både Rosneft som företag och chefen personligen, Igor Sechin, har satts upp på de sanktionslistor som USA och EU upprättat och det har lett till att företaget inte längre kan ta upp lån med lång löptid i väst.

Fram till slutet av nästa år måste Rosneft återbetala lån på sammanlagt 29 miljarder dollar. På kort sikt anses dock företaget inte ha några större problem, istället för bankerna i väst har Rosneft fått löfte om öppna kreditkranar från Kina. Men på lite längre sikt har man ändå väldigt stora lånebehov, framförallt för att finansiera dyra investeringar i Arktis.

Ett antal banker i Ryssland som också satts upp på sanktionslistan har även de bett om statligt stöd för att klara svårigheterna.

Den ryska affärstidningen Vedomosti skriver dock att det är högst tveksamt om regeringen kommer att bevilja Rosneft det begärda jättelånet.