Vill ha nya järnvägsprojekt

Skåne vill ha flera nya stora järnvägssatsningar efter tunnlarna i Malmö och Hallandsåsen. Idag träffade företrädadare för Region Skåne Banverket i Malmö för att diskutera hur järnvägen ska byggas ut om 5-10 år.
Rolf Tufvesson som är regionråd med ansvar för regional utveckling sa att han bland annat vill ha en tunnel till Helsingör och en diagonal järnväg från Kristianstad till Lund. Nästa år kommer regeringen att besluta om en banhållningsplan för 2004 till 2015.