Kritik mot planerna för Munksjön

Nu börjar det komma in kritiska synpunkter om Jönköpings kommuns projekt kring Norra Munksjön.
Länsstyrelsen vill till exempel att man ska utreda om det inte behövs en fyrfilig bro över Munksjön istället för den tvåfiliga som planeras. Medan vänsterpartiet tycker att bron helt ska bort ur planerna. Länsstyrelsen tror alltså inte på den bedömning som gjorts i planen, nämligen att trafiken i centrum inte kommer att öka på sikt. Man vill därför ha en redovisning för ett trafikscenario med ökad trafik i centrum och säger att det kanb komma att behövas en bro med fyra körfält istället för de planerade två. Länsstyrelsen har också synpunkter när det gäller miljökonsekvenserna för själva sjön, som man anser bör saneras snarast. Bland annat är man orolig för att fiberbankarna på botten kommer i rörelse om man tränger ihop utflödet i sjöns norra del och vill därför ha en åtgärdsplan för att förhindra att föroreningarna kommer ut i Vättern. Länsstyrelsen vill också ha åtgärder för att motverka framtida översvämningar. Också vänsterpartiet har kritiska synpunkter på munksjöplanerna. Liksom länsstyrelsen tror man att utökad verksamhet i stadskärnan drar till sig ytterligare biltrafik och befarar en utbyggnad till fyra filer. Vänstern vill därför helt sätta stopp för bron. Vänsterpartiet vill också ha lägre hus vid Munksjöstranden och tycker att norra Munksjön genom förslaget inte längre ser ut som en sjö utan som en bassäng...