Ökat intresse för biodling

Intresset för biodling ökar i hela landet. På Gotland har biodlarföreningen i dag 143 medlemmar. Störst är ökningen i städerna, en förklaring till det kan vara att biodlare inte bara vill producera honung utan även är intresserade av biologisk mångfald, miljö och matlagning.

I stadsnära miljöer finns inte heller lika mycket bekämpningmedel som det kan finnas i odlingslandskapet. Och det är framförallt bland kvinnor som intresset för biodling ökar.

I hela landet finns över 11 000 medlemmar i Biodlarnas Riksförbund, vara över ett tusen gick med i år.