Regeringen vek sig för påtryckningar från Wallenberg

3:07 min

I en ny bok som skildrar spelet bakom kulisserna i den så kallade Saudiaffären, avslöjas att Moderaterna ville stoppa bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien men vek sig för påtryckningar från finansmannen Marcus Wallenberg och gav klartecken till fortsatt svensk hjälp.

För två år sedan avslöjade Ekot att Sverige i största hemlighet hjälpte diktaturen Saudiarabien med planeringen av en avancerad vapenfabrik i öken. Efter avslöjandet avgick försvarsminister Sten Tolgfors och han kritiserades senare av konstitutionsutskottet.

Nu kan vi berätta hittills okända uppgifter om alliansregeringens agerande. Sekretessbelagda dokument visar att regeringen våren 2008 faktiskt avbröt samarbetet med Saudiarabien.

Det avbröts bland annat sedan flera högt uppsatta tjänstemän på Exportkontrollmyndigheten slagit fast att fabriksbygget stred mot de svenska lagarna om vapenexport.

Men efter påtryckningar från finansmannen Marcus Wallenberg gjorde regeringen helt om och fortsatte samarbetet med diktaturen.

De här uppgifterna är nya. Trots att fyra stora utredningar granskat Saudiaffären har inte familjen Wallenbergs inblandning blivit känd.

Men ett hemligstämplat brev som förvaras på försvarsdepartementet avslöjar Marcus Wallenbergs roll. Brevet till försvarsminister Tolgfors, som börjar med orden "Bäste Sten", skrev Wallenberg strax efter att Sverige avbrutit projektet med vapenfabriken. 

Wallenberg hade just kommit hem från en resa till Saudiarabien där han träffat en hög företrädare för diktaturen, landets vice försvarsminister prins Khaled som han enligt egen utsago kände rätt väl.

I sin skrivelse tog Wallenberg upp att de saudiska vännerna tagit mycket illa vid sig av svenskarnas agerande och att deras irritation hotade viktiga affärsintressen.

Marcus Wallenberg som då, liksom nu, var styrelseordförande i vapentillverkaren Saab nämnde specifikt att bolagets planerade försäljning av det militära radarsystemet Erieye kunde drabbas.

I brevet slog han fast:

"Mitt intryck är att det är av största vikt att denna fråga löses snabbt och ett på för alla parter tillfredsställande sätt annars finns det tyvärr risk att ett antal andra samarbetsområden inte minst ERIEYE kan hamna i farozonen."

Efter Marcus Wallenbergs påtryckningar ändrade sig alltså regeringen och återupptog projektet med vapenfabriken. Inom regeringskansliet var särskilt utrikesdepartementet drivande i frågan. Flera källor pekar oberoende av varandra ut Carl Bildts närmaste man, kabinettsekreteraren Frank Belfrage, som särskilt involverad.

Under flera månader har vi försökt intervjua Frank Belfrage. När vi når honom på mobiltelefon säger han

– Jag sitter i möte. Du får vända dig till pressenheten på UD, säger Frank Belfrage.

UD meddelar att han inte vill svara på några frågor.

Vi har utan resultat sökt före detta försvarsminister Sten Tolgfors.