#modersmål

Europarådet: Minoritetsspråkens skolsituation nu ännu värre

0:30 min

Sverige får återigen kritik från Europarådet för missförhållanden i utbildningen för de nationella minoriteterna. Situationen har till och med blivit värre de senaste åren då färre elever får tillgång till tvåspråkig undervisning.  

Europarådet har vid sju olika tillfällen krävt att Sverige ska åtgärda de omfattande bristerna i undervisningen av och på de nationella minoritetsspråken. Kritiken har dock inte bitit och situationen är fortfarande lika bekymmersam, om inte värre, säger professor Claudine Brohy, som är medlem i Europarådets expertkommitté för minoritetsspråksstadgan:

-  På utbildningsområdet har egentligen ingenting ändrats, vad gäller undervisningen på minoritetsspråk har det till och med blivit värre då det nu är mindre tvåspråkig undervisning sedan den senaste kontrollomgången för tre år sedan. 

"En timme i veckan helt otillräckligt"

Gapet mellan Europarådets rekommendationer och den svenska verkligheten är stort.

Europarådet kommer därför att återupprepa sina krav om att Sverige ska förbättra undervisningen i minoritetsspråken och utöka den tvåspråkiga undervisning i den granskningsrapport om Sverige som publiceras i höst.    

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.