Wallenberg om påtryckningarna i Saudiaffären

2:09 min

I hemlighet hade finansmannen Marcus Wallenberg en central roll i den så kallade Saudiaffären. Själv vill Marcus Wallenberg inte prata om sina kontakter med vare sig svenska politiker eller den saudiska regimen.

En ny bok avslöjar att Wallenberg utövade påtryckningar mot Moderaterna och fick regeringen att återuppta projektet som innebar att Sverige skulle bygga en vapenfabrik i diktaturen Saudiarabien.

– Jag kan tala om för dig att du inte har någon aning om vad olika företrädare för utländska regeringar tagit upp med mig. Och jag kommer inte heller att kommentera det till dig, säger Marcus Wallenberg.

Har jag ingen aning om det?

– Nej, du vet inte exakt vad jag pratat med andra människor om, säger Marcus Wallenberg.

Nej, men jag har sett det här brevet som du skrivit.

– Jaha, okej, säger Marcus Wallenberg.

Det hemligstämplade brevet som avslöjar Marcus Wallenbergs hittills okända inblandning i Saudiaffären inkom till försvarsdepartementet i mars 2008.

Då hade alliansregeringen avbrutit det projekt som innebar att Sverige skulle bygga en vapenfabrik i diktaturen Saudiarabien. En av orsakerna var att bygget stred mot lagarna om svensk vapenexport.

Men i brevet, som riktade sig till försvarsminister Sten Tolgfors, gjorde Wallenberg klart att de saudiska vännerna tagit mycket illa vid sig av svenskarnas agerande och att stora affärskontrakt riskerades.

Inom regeringskansliet gjordes bedömningen att all svensk verksamhet i Saudiarabien stod på spel. Och regeringen valde därför att göra helt om och återupptog samarbetet kring vapenfabriken med diktaturen.

Flera källor och dokument beskriver utrikesdepartementet som drivande i försöken att reparera relationen till Saudiarabien. Men trots att regeringen ändrade sig och återupptog projektet med vapenfabriken och Saudiarabien sedan köpte Saabs radarsystem, vill inte Marcus Wallenberg i dag säga att han är nöjd med regeringens agerande:

– Jag förstår inte riktigt vad du menar. Vad är det jag ska vara nöjd med, säger Marcus Wallenberg.

Du har väl ett syfte när du skriver det här brevet till Sten Tolgfors?

– Om jag ska göra någonting, informera om någonting, så kommer jag att göra det från tid till annan, säger Marcus Wallenberg.    

Du är bara som någon slags posttjänsteman närmast då?

– Jag förstår inte vad du menar, säger Marcus Wallenberg.

Men hela Erieyeaffären med Saudiarabien hängde ju på det här, det var väl därför du agerade antar jag?

– Alltså jag kan inte gå in på de kontakter jag haft, säger Marcus Wallenberg.