Mångmiljonkrav på staten

Arvika kommun kräver 23 miljoner kronor i ersättning av staten efter förra årets översvämning.
När Glafsfjorden svämmade över i november och december drabbades Arvika hårt. På torsdagen lämnade kommunens räddningstjänst in en ansökan om ersättning för de insatser som gjordes till Statens räddningsverk. Bland annat genomfördes pumpning, invallning av kvarter och enskilda fastigheter samt information till kommuninvånarna. I höst kommer kommunen att begära ersättning för de skador på vägar och annan infrastruktur som översvämningen orsakade.