Planer växer på bostäder i gammalt industriområde

Nya steg tas nu i planerna på bostäder i det idag igenväxta kvarteret Nätet på norr i Eskilstuna, där Volvo för många år sedan hade verksamhet.

Fastighetsbolaget Lundbergs äger marken och kommunen planerar långsiktigt för 1000 bostäder, förskola, skola, äldreomsorg och handel där.

Nästa vecka ska samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om detaljplanen för området.

Industriell verksamhet har förekommit i området sedan 20-talet och det behöver saneras eftersom delar av marken och även grundvattnet innehåller miljögifter som metaller och arsenik.