Reinfeldt sommartalade i Stockholm

45 min

I sitt sommartal  vädjade i dag Moderatledaren Fredrik Reinfeldt om att svenskarna ska visa solidaritet med dem som nu flyr striderna och övergreppen i norra Irak, där människor mördas på grund av vilken grupp de tillhör. Fler än beräknat kommer att komma till Sverige och det kommer att kosta pengar.

– Nu vädjar jag till det svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress, med hot mot det egna livet som flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre förhållanden. Visa den öppenheten. Visa den toleransen när det heter att det blir så många, det blir så svårt, sade Fredrik Reinfeldt.

Inför jublande moderater på Norrmalmstorg i Stockholm hänvisade Fredrik Reinfeldt också att till att många tidigare flytt till Sverige, fått jobb och hjälpt till att bygga landet och att människor måste få sträva efter den friheten.

Men inför talet konstaterade han att fler flyktingar från Irak kommer att leda till ökade kostnader för det svenska samhället, och att det sätter gränser för vilka vallöften som nu kan ges.

– Det kommer bli omfattande kostnader kopplat till de människor som nu redan kommer och kommer att komma de kommande åren. Det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad det finns utrymme för offentligfinansiellt. Därför säger jag: vi lovar inte nära nog någonting i den här valrörelsen för det kommer inte att finnas utrymme för det och jag häpnar lite när jag hör de löften som andra framställer.

Fredrik Reinfeldts nyhet för dagen var ändrade byggregler som han hoppas ska 50 000 nya bostäder oräknat de 100 000 alliansen föreslog i somras. Reinfeldt vill exempelvis höja gränsen för hur mycket det får bullra vid nybyggda lägenheter och ettor ska inte behöva ligga mot exempelvis tysta innergårdar - allt för att få fler storstadslägenheter.

För att minska kostnaderna bör byggföretag få bygga fler hus i större områden och kravet på en parkeringsplats till varje lägenhet strykas.

– Nya moderaterna går till val på att göra det här ändringarna. Vi vill se 150 000 fler bostäder för unga, för alla de människor som behöver detta. Det ger jobb, det skapar tillväxt, det är bra för Sverige.