Jönköping

Undersökning: Miljön går före gruvdrift

1:54 min

Planerna på en stor gruva vid Norra Kärr utanför Gränna går vidare. P4 Jönköping har tagit reda på vad man tycker om gruvan i Jönköpings kommun.

Kommentera: Är miljön viktigare än en gruvbrytning?

Miljön är viktigare än en eventuell gruva vid Norra Kärr utanför Gränna, det visar en unik undersökning som Novus gjort åt P4 Jönköping.
Undersökningen visar också att kan man bara skydda miljön så är en klar majoritet för en gruva.

Det har varit många diskussioner om den planerade gruvan i Norra Kärr utanför Gränna. Senast, för knappt en månad sedan, kedjade aktivister fast sig på en borrmaskin för att hindra provbrytningarna.

Enligt en webbpanelsundersökning, som Novus har utfört åt P4 Jönköping, är 56 procent av invånarna i Jönköpings kommun positivt inställda till en gruva, men detta förutsatt att det inte påverkar miljön.

Att så många bryr sig om miljön gör kommunalrådet i Jönköping, centerpartisten Ann-Mari Nilsson, glad eftersom det går i linje med hennes partis åsikter.

Vi har förståelse för att man behöver gruvdrift, att det kan vara en viktigt näring. Men vi instämmer i det här som många säger, att det inte får ha en för stor påverkar på miljön. Och med tanke på den här omedelbara närheten till vår stora fantastiska vattentäkt så tycker vi risken är för stor.

I undersökningen svarar 16 procent att de är emot en gruva, oavsett miljöpåverkan. Var femte person kan inte svara eller vill inte ta ställning.

Däremot vill åtta procent av invånarna i Jönköpings kommun ha en gruva även om det skulle påverka miljön negativt, och det här gör Miljöpartiets kommunalråd Birgit Sievers väldigt fundersam.

– Vatten är källan till allt jobb. Det är jätteviktigt med jobb i vår kommun, men även om vi skulle få 100 000 nya jobb med en gruva, så är det ju ändå vattnet som är det viktigaste. Och att då så många säger att de är positiva till gruva oavsett hur det påverkar miljön, det är jag förvånad över.

500 personer deltog i webbpanelundersökningen.


Så här svarade man i undersökningen:

Deltagare från Jönköpings kommun:

  • Positiv oavsett miljöpåverkan: 8 %
  • Positiv om det inte påverkar miljön: 56 %
  • Varken eller: 11 %
  • Negativ oavsett miljöpåverkan: 16 %
  • Vet ej: 9 %

Deltagare från Jönköpings län:

  • Positiv oavsett miljöpåverkan: 5 %
  • Positiv om det inte påverkar miljön: 55 %
  • Varken eller: 13 %
  • Negativ oavsett miljöpåverkan: 15 %
  • Vet ej: 12 %

Fotnot: Norra Kärr ligger cirka 15 kilometer norr om Gränna. Företaget Tasman metals ligger i startgroparna för att starta gruvdrift för att bryta sällsynta jordartsmetaller. Provborrningar visar att området är en av de allra största fyndigheterna i världen.