Mp vill ha strålningsffi zon

Miljöpartiets Peter Lundvall och Gunvor Runström vill att Jönköpings kommun inrättar strålningsfria zoner.
I en motion till kommunfullmäktige tar de upp riskerna med elektromagnetsisk strålning och föreslår också att mastinstallationer för mobiltelefoni bör göras utanför tätbebyggt samhälle Peter Lundvall är också kritisk till att man använder margarin i skolmaten och inom äldreomsorgen. Det är användningen av olika cancerframkallande ämnen vid framställningen av margarin som han reagerat mot. I en fråga till ordförandena i socialnämnden och de båda skolnämnderna i Jönköping vill nu Peter Lundvall veta vad som görs för att byta till andra och mindre farliga produkter.