"Slopa aktivitetstvång"

Gör aktivitetsgarantin frivillig för äldre arbetslösa. Det föreslår Länsarbetsnämnden i en skrivelse till Arbetsmarknadsstyrelsen.
Blekinge är ett av de län som har drabbats hårdast av arbetslöshet. Därför har trycket på aktivitetsgarantin har blivit stor. Dessutom förväntas läget bli värre till hösten. För att minska belastningen föreslår därför Länsarbetsnämnden att äldre utförsäkringshotade arbetslösa ska kunna välja aktivitetsgaranti eller förlängd arbetslöshetsersättning.