Svårt för butiker få försäkring

Det blir allt svårare för många butiker att tecka nya försäkringsavtal. Orsaken är ett växande problem med stölder och rån i vissa branscher.
Ett av de områden där det idag är svårt att få en försäkring är golfbutiker. Det är de dyra utrustningarna i butikerna tillsammans med att de ofta ligger i undanskymda lägen ute vid golfbanor som gör att branschen idag har problem att tecka försäkringar. Alternativet är skyhöga premier och skyddsåtgärder. Utvecklingen går också mot allt hårdare krav i fler branscher, exempelvis herrkläder, optiker, skor mobiltelefoner, radio och tv och inte minst urmakare där det hos flera bolag är tvärstopp för nya försäkringar. Orsaken är att brottsutvecklkingen gjort att det en försäkring blir en förlustaffär. Och för den handlare som blir utan försäkring blir det dyrt, inte bara att man få täcka skador själv, även banklån och checkkrediter kan dras in.