Godkände vapenexport – trots vetskap om krigshandlingar

2:23 min

Kontrollmyndigheten för vapenexport, ISP, gav 2010 klartecken till vapenfabriken i Saudiarabien trots att landet strax innan inlett ett blodigt krig i grannlandet Jemen. Men kriget mörkades av ISP när politikerna i exportkontrollrådet skulle bedöma ärendet. Det avslöjas i en ny bok.

Våren 2010 samlades ISP-politikerna i det så kallade Exportkontrollrådet, som är det organ som ska hjälpa till vid prövningen av känsliga vapenaffärer.

Myndigheten informerade att de övervägde att ge klartecken till bygget av en vapenfabrik i diktaturens Saudiarabien.

I en promemoria inför mötet redogjorde myndighetens säkerhetspolitiske rådgivare Thomas Tjäder för regelverket, och tog bland annat upp att vapenexport är förbjuden till länder som är inblandade i väpnade konflikter.

Några rader senare konstaterade Thomas Tjäder i sin promemoria att i det här fallet var det inget hinder. Det var fritt fram för vapenexport till Saudiarabien eftersom diktaturen inte var inblandad i någon väpnad konflikt. Det är Thomas Tjäder helt säker på.

– Nej det är inget inbördeskrig eller väpnad konflikt där, det är det inte, sade han.

2010 var det inte väpnad konflikt?

– Nej.

Strax efter mötet med politikerna, i juni 2010, gav myndigheten ISP klartecken till vapenfabriken genom ett så kallat positivt förhandsbesked.

Men nu kan Ekot avslöja att beslutet togs på felaktiga grunder. Saudiarabien var sedan en tid inblandat i blodiga strider i grannlandet Jemen, då saudiskt stridflyg anföll byar i Jemen.

Saudiskt stridsflyg bombade byar i Jemen och hjälpte den jeminitiska diktatorn kuva en shiitisk rörelse i landet. De saudiska bomberna drabbade civilbefolkningen hårt, bland annat träffades ett sjukhus.

Hösten 2009 flög saudiska bombplan över gränsen till Jemen för att hjälpa landets diktator Ali Abdullah Saleh att kuva den shiitiska houthirörelsen som kämpade för oberoende i norra delen av landet.

Till arabisk media sa den vice försvarsministern som ledde striderna att landet befann sig i krig. Så här skrev svenske ambassadören i Saudiarabien i en rapport i början av 2010:

"För första gången på flera decennier har saudisk militär gått i fält. Stridigheterna och de saudiska flygraiderna fortsätter och mycket talar för att det saudiska engagemanget, kan förväntas bli långvarig".

Under intervjun medger till sist ISP:s säkerhetspolitiske rådgivare Thomas Tjäder att han kände till striderna. Varför han mörkade uppgifterna för politikerna förklarar han så här:

– Jamen nu gällde det saudi inte Jemen.

Men Saudiarabien var ju inblandad i konflikten.

– Men det var inte den delen. Det handlade nu om saudi och den bedömningen har vi gjort att så var fallet.

Men hur beskriver du konflikten där saudi var inblandad i Jemen?

– Nej jag bedömer inte den för vad vi talar om är diskussionen om export till saudi.

Men det är ju saudi som är inblandade i konlikten?

– Men vid det här läget talade vi om huruvida export skulle kunna vara möjlig eller inte .

Alla kan göra fel. Tycker du i dag att det var rätt att säga att det inte var någon väpnad konflikt?

– Jag har ingen anledning att kommentera beslut som vi tog för vad var det, tre år sedan.

Said Mahmoudi som är professor i internationell rätt är mycket kritisk till ISP:s agerande.

– Allt detta strider definitivt mot syftet med det svenska förbudet av vapen till länder som är i krig helt enkelt, säger han.

Mer om detta i Studio ett i P1 efter klockan 16.