Svenska hav stiger rekordsnabbt

1:50 min

De senaste 20 åren har havsnivån runt svenska kuster har stigit betydligt snabbare än i resten av världen, visar ny forskning.

Utöver ett varmare klimat är ändrade vind- och regnmönster den troligaste orsaken, enligt Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs universitet.
- Från 1993 till 2013 har Sveriges havsnivå höjts med 4,1 mm per år.

Havsytan i Östersjön och Västerhavet har stigit 28 procent mer än det globala snittet på 3,2 millimeter. På grund av landhöjningen i norra och mellersta delarna av landet, där marken pressades ned under senaste istiden och fortfarande reser sig, märks havsnivåhöjningen än så länge endast i södra Sverige.

I Stockholm finns mätvärden på havsnivån ända sedan 1886 och från 1993 även satellitmätningar. Genom det kan forskarna se att takten på havsnivåhöjningen ökat ju varmare klimatet blivit. Varmt vatten utvidgas och dessutom spär smältande glaciärer på haven.

I Sverige verkar också andra klimateffekter spela in. Ökade västvindar trycker in vatten i Östersjön från Västerhavet och ett mer ymnigt regnande har ytterligare höjt havsnivån, enligt den nya studien som ännu inte är publicerad. 

I Skåne hotas på sikt 23 000 hus att ätas upp av stigande vatten enligt länsstyrelsens prognos. SMHI-forskaren Sten Bergström har också deltagit i den nya studien och enligt honom kommer den allt snabbare havsnivåhöjningen snart påverka många av Sveriges kuststäder som måste börja anpassa sig till klimatförändringarna.

– Detta är en dubbel så hög höjning som vi hade under 1900-talet och om accelerationen pågår på det sätt som FN:s klimatpanel diskuterar, kan det som högst bli en meter om 100 år. Då börjar det bli allvarligt även för Stockholm och många av Sveriges kuststäder, säger Sten Bergström.