Svenska hav stiger rekordsnabbt

1:50 min

Havsnivån runt svenska kuster har stigit betydligt snabbare än snittet globalt under de två senaste decennierna visar ny forskning. Förutom ett varmare klimat är det ändrade vind- och regnmönster som är den troligaste orsaken, enligt professor Deliang Chen vid Göteborgs universitet.

– Från 1993 till 2013 så har Sveriges havsnivå höjts med 4.1 mm per år, säger Deliang Chen som är professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs Universitet..

Havsytan i Östersjön och Västerhavet har stigit 28 procent mer än det globala snittet på 3.2 millimeter. Men tack vare landhöjningen i norra och mellersta delarna av landet där marken pressades ned under senaste istiden och fortfarande reser sig, märks bara havsnivåhöjningen i södra Sverige ännu så länge.

I Stockholm finns mätvärden ända sedan 1886 av havsnivån och från 1993 även satellitmätningar och då kan forskarna se att takten på havsnivåhöjningen ökat ju varmare klimatet blivit. Varmt vatten utvidgas och dessutom spär smältande glaciärer på haven.

I Sverige verkar också andra klimateffekter spela in. Ökade västvindar trycker in vatten i Östersjön från Västerhavet och ett mer ymnigt regnande har ytterligare höjt havsnivån enligt den nya studien som ännu inte är publicerad. 

I Skåne hotas på sikt 23 000 hus att ätas upp av stigande vatten enligt länsstyrelsens prognos. SMHI-forskaren Sten Bergström har också deltagit i den nya studien och enligt honom kommer den allt snabbare havsnivåhöjningen snart påverka många av Sveriges kuststäder som måste börja anpassa sig till klimatförändringarna.

– Detta är en dubbel så hög höjning som vi hade under 1900-talet och om accelerationen pågår på det sätt som FN:s klimatpanel diskuterar, då kan det som högst bli en meter om 100 år och då börjar det bli allvarligt även för Stockholm och många av Sveriges kuststäder, säger Sten Bergström.