Våldsamma fantasier - ny forskning om fiktionsvåld

Debatten om underhållningsvåld dyker upp med jämna mellanrum. Farligt, visar vissa undersökningar. Moralpanik, hävdar andra. I tre års tid har en forskargrupp på Karlstads universitet studerat fiktionsvåld i populärkulturen. Nu har det resulterat i boken Våldsamma fantasier.

- Det finns fiktionsvåld i alla olika medier och tröskeln har höjts oerhört. Det är en enorm industri, och därför är det nödvändigt att studera dess attraktionskraft, varför är det så roligt att se på fiktionsvåld? säger Magnus Ullén, som är professor i engelsk litteratur.

Gruppen, bestående av fem forskare, har studerat fiktionsvåld i olika medier ur olika aspekter. Bland annat skriver de om det rättfärdigande våldet i TV-serier som Dexter och 24, och myten om snuff-filmer. Samtidigt har forskargruppen velat nyansera debatten om underhållningsvåldet:

- Det finns en föreställning om att fiktionsvåld ska ta över vårt sätt att handla och kanske till och med få oss att begå våldsamma handlingar. Det här finns det väldigt lite belägg för, säger Magnus Ullén.

Att underhållningsvåld debatteras är inget nytt. Idag dyker kritiken mot våldsamma dataspel upp med jämna mellanrum. På 80-talet var det videovåldet som debatterades. På 1800-talet var det romanen, berättar Sofia Wijkmark, lektor i litteraturvetenskap. Hon menar att debatten kanske egentligen handlar om en skräck för nya medier:
-  Idag är det inte många som varnar för våldsamma böcker. Men när romanen var ett nytt medium fanns en oro att litteraturläsning kunde påverka negativt - att man inte skulle kunna skilja på fiktion och verklighet, säger Sofia Wijkmark.

Boken Våldsamma fantasier utkommer i slutet av augusti.