Grafik: Attityder till Feminism

Källa: SIFO, 1 000 Telefonintervjuer 11 - 14 augusti 2014, samt 30 augusti - 02 september 2010.