Hemligt sopberg avslöjat på mellersta Gotland

2:12 min

Plastsopor, byggavfall och annat skrot  mötte regionens miljöskyddshandläggare Åke Edvinsson när han igår undersökte ett tips om nedskräpning på mellersta Gotland.

 Det var till och med värre än han befarat när han svängde av på en avtagsväg bara några hundra meter från länsvägen.

Åke Edvinsson tror att det här sopberget har byggts på under lång tid, med allt från metallskrot till plast och glasrör. Enligt Miljöbalken kan man få böter eller fängelse i högst två år om man med uppsåt eller av oaktsamhet förorenar naturen. På platsen finns också spår av tidigare eldning och att tända på en ny brasa här skulle kunna skada miljön, befarar Åke Edvinsson.