HA-advokaten tycker lagändring är meningslös

1:17 min

Regeringen vill göra det lättare att bli av med besvärliga hyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet, till exempel kriminella MC-gäng. Ismo Salmi företräder Solstadens motorsport i bråket med Karlstads kommun och ger inte mycket för justitieministerns förslag.

– En fullständigt onödig utredning, säger han.

– Redan nu finns det en förverkandegrund i Jordbalken där det står att en om en lokal, till väsentlig del, används för brottsligt förfarande så är hyresrätten förverkad. Så den här bestämmelsen finns ju redan. Det här är en fullständigt onödig utredning, säger Ismo Salmi som företräder Solstadens Motorsport i bråket med Karlstads kommun.

Tror du ändå inte att en ändrad lagstiftning skulle kunna hota din klient?

– Näh. För det första kan man inte lagstifta bakåt i tiden. För det andra, Hells Angels är ingen kriminell organisation. Under 20 års tid har den svenska polisen försökt bevisa att Hells Angels sysslar med kriminell verksamhet men aldrig lyckats. Det är helt enkelt för att HA inte sysslar med kriminell verksamhet. Visst, vissa medlemmar kanske gör det - men inte i klubbens regi, säger Ismo Salmi som är övertygad om att en ändrad lagstiftning inte spelar någon roll överhuvudtaget.