Svensk nervgasfabrik planerades

Sverige hade under kalla kriget långt framskridna planer på att bygga en nervgasfabrik och tillverka egna kemiska stridsmedel. Det skriver fredsforskaren Wilhelm Agrell i en ny bok som presenteras i Sydsvenska Dagbladet. Agrell har tagit del av tidigare hemligstämplade dokument som visar att planerna på en nervgasfabrik fanns hos den svenska försvarsledningen långt in på 1960-talet.
De kemiska stridsmedel som försvarsledningen ville ha var senapsgas, sarin och VX-gasen. Tanken var att stridsflygplan skulle utrustas med gasbomber. Enligt Wilhelm Agrell togs små mängder senapsgas fram i bland annat Åkers styckebruk i Södermanland. Dessutom testade försvaret hallucinogenen LSD som kan sätta ner stridsförmågan hos fiendesoldater.