Svårt för döva att få tolkhjälp i sjukvården

1:33 min

Det kan vara svårt för döva och dövblinda att få den tolkhjälp de har rätt till vid akuta sjukdomsfall på kvällar och helger. Många landsting förlitar sig helt på frivilliga tolkar och har inte någon betald jourberedskap.

Bengt Wernesjö från Älvsbyn berättar via teckenspråkstolk om när han blev inlagd på sjukhuset, men inte fick någon tolk - på tre dagar.

– Läkaren kom och pratade till mig och jag förstod ingenting, jag visste inte vad det var för fel på mig. Jag skakade ju! De undersökte mig, och jag låg där på en säng. Jag funderade hela tiden: men var är tolken?! Jag kände mig så hjälplös och ledsen, säger han.

Bengt fick aldrig riktigt veta varför han mådde så dåligt, för det kom aldrig någon och tolkade åt honom, trots att döva och dövblinda har rätt till tolk i kontakt med sjukvården.

I akuta fall utanför kontorstid använder de flesta landstingen tolkar uppskrivna på en frivillig lista. Men tolkarna på listan har sällan betald beredskap, så har man otur, finns en risk att man inte får tag på någon, vilket bekräftas av de tolkcentraler som Ekot har pratat med.

Eva Forsberg är chef för syn- och hörselenheten i Norrbotten, som inte har betalda jourtolkar.

– Nej, garanti har vi inte. Men det är ungefär 3-4 utryckningar per år, och vi har klarat det. Men som sagt, vi ska gå igenom rutinerna och säkra upp det här ytterligare. Jag tror inte i Norrbotten, med tre-fyra utryckningar per år, att det är aktuellt med jourtolk. Men det kan finnas andra förbättringsåtgärder, säger hon.

Behovet av akut tolk på plats är relativt litet, enligt tolkcentralernas förening, och frivilliglistorna fungerar i de allra flesta fallen, vilket har gjort att de flesta landsting fortsatt använda dem. Men enligt Eva Sjöberg, från Norrbottens dövas teckenspråksförening, riskerar systemet ändå patienternas säkerhet.

Hon fick vänta på tolk i över ett dygn efter en hjärtinfarkt.

– Det känns lite som att slumpen avgör här - det är ett rent lotteri. Det handlar faktiskt om våra liv. Det vi framförallt reagerar över nu, är att döva inte vill åka till akuten, utan vill hellre vänta till på måndag. Att man ska behöva ha en sådan känsla är fruktansvärt, säger hon.

Barn- och äldreminister Maria Larsson konstaterar att landstingen som inte har en fungerande tolkberedskap inte lever upp till lagens krav.

– Det är naturligtvis så att de inte fullgör det som är ålagt dem enligt lag. Jag tycker att det är väldigt alarmerande signaler, för landstingen är enligt lag ansvariga för tolktjänsten, säger hon.