Platsbrist tvingar intensivårdspatienter att flytta

2:19 min

Trots att transporter av intensivvårdspatienter innebär allvarligt ökade risker för patienten har antalet transporter nästan tredubblats på sex år. Det visar Svenska Intensivvårdsregistrets senaste rapport.

Tredubblingen beror på brist på specialistsjuksköterskor och att det finns för få vårdplatser. 2008 fick 200 intensivvårdspatienter förflyttas från ett sjukhus till ett annat. 2013 har siffran nästan tredubblats, knappt 600 intensivvårdspatienter fick då åka ambulans till ett annat sjukhus.

Jonas Lindberg*, som är specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, är oroad över de ökade intensivvårdstransporterna, som görs på grund av sjukhusens resursbrist.

– Varje gång man börjar jobba sitt pass tittar vi över hur många patienter vi har på de fysiska platser som finns. Den här sommaren har vi nästan alltid har haft fullbelagt och då börjar stressen - vem kan vi flytta? säger han.

Han berättar hur personalen ringer runt till andra intensivvårdsavdelningar, för att hitta en ledig plats.

– Då packar man ihop en patient, packar in alla slangar, all utrustning, alla mediciner, all övervakningsutrustning. Det här pågår året runt, dygnet runt, men framförallt i sommar, säger Jonas Lindberg.

Det fattas specialistsjuksköterskor som krävs på intensivvårdsavdelningar, det fattas vårdplatser. Bakom patienten som Jonas ansvarar för finns en vägg av teknik som styr och övervakar andning, hjärta och inre organ.

– Vi vet att transporter är något av det mest riskabla vi kan utsätta våra patienter för, även transporter inom sjukhuset. Bara att gå på en röntgenundersökning är riskabelt. Och när vi då tar beslutet att förflytta någon externt i en bil då är den är risken mycket mycket större, säger Jonas Lindberg.

Christina Agvald Öhman arbetar som överläkare på Karolinska universitetsjukhuset i Huddinge på intensivvårdsavdelningen. Hon är också ordförande vid Svenska intensivvårdsregistret som ligger bakom rapporten som visar hur resursbristen har ökat. I rapporten finns också en studie över dödlighet efter intensivvårdstransporter.

– Jämför man de här grupperna, de som flyttas över huvud taget av medicinska skäl, och de som flyttas på grund av platsbrist så handlar det om en trettioprocentig ökad risk att dö för dem som flyttas på grund av egen resursbrist, säger hon.

*Jonas Lindberg intervjuades i egenskap av sjuksköterska, men efter intervjun har det framkommit att han även ställer upp för Vänsterpartiet i landstingsvalet i Stockholm.