Planer på Pridefestival i Kalmar tar fastare form

5:17 min

Nu verkar det som att det ska göras ett seriöst försök att ta tag i planerna på en Pridefestival i Kalmar till 2015. Ett möte är planerat till den 8 september, det är studieförbundet Sensus och Antidiskrimineringsbyrån Sydost som står bakom.

Niklas Cedergren från antidiskrimineringsbyrån Sydost, som är med och drar i trådarna, han säger att förhoppningen är att responsen på mötet ska vara stort.

– Mötet 8 september ska utreda hur mycket engagemang och vilja det finns att arrangera en pridefestvial.

Enligt Niklas Cedergren är det är en manifestation av de mänskliga rättigheterna i första hand. De rättigheterna måste hela tiden försvaras och upplysas. Det skulle även vara positiv reklam för Kalmar, och visa på att Kalmar är tolerant.

– Alla organisationer, företag pch privatpersoner som ställer upp på människors lika värde är välkomna, säger Niklas Cedergren.