Oförändrade massavedspriser

Skogskoncernen Södra har beslutat att tillämpa oförändrade priser på massaved fram till den 31 augusti i år. Beslutet innebär ett pris på 225 kronor per kubikmeter för barrmassaveden och 235 kronor per kubikmeter för björkmassaveden. Kenth Olsson, chef för Södra Skog, bedömer att efterfrågan på massaved kommer att vara god under perioden.