Sjuktransporterna hotar akutvården

2:27 min

Antalet sjuktransporter mellan olika sjukhus har blivit så många att akutsjukvården nu är hotad. De många transporterna gör att det inte finns ambulanser redo för akuta utryckningar, säger Ambulansförbundet.

– Det påverkar på så sätt att de akutambulanser som ska stå i beredskap för att rycka ut på akuta sjukdomsfall eller allvarliga olyckor för ofta är upptagna med sjuktransporter emellan vårdinrättningar. Och vi anser att det här håller ju inte, säger Henrik Johansson, ordförande på Ambulansförbundet.

Ekot berättade i går om att transporter av intensivvårdspatienter mellan sjukhusen ökat kraftigt. Men ambulanstransporterna sker med alla typer av patienter, rikstäckande siffror på det finns inte men enligt Ambulansförbundet har samtliga sjukvårdstransporter ökat och det alltför mycket, det säger ordförande Henrik Johansson.

– Dels har förflyttningarna sin grund att vi har massiva överbeläggningar på landets sjukhus. Vid en stor olycka i en storstadsregion så kan det bli en ohållbar situation i och med att man då inte har ambulanser i beredskap, säger Henrik Johansson.

Poul Kongstad är verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Skåne och ordförande i Föreningen för Ledningsansvariga inom svensk Ambulanssjukvård. Han håller inte helt med Henrik Johansson om riskerna.

– Det är väl riktigt på det viset att om resurserna inte är tillräckliga för detta så kan man komma i en bristsituation, men det man ska veta är att den här typen av överförflyttningar ofta är planerade och i den bästa av världar att om man ser att man har många förflyttningar så ska man ta in extra resurser så det inte sker, säger han.

Men fungerar det verkligen så i verkligheten?

– Vi har ju i sommar haft en del problem med resurser rent allmänt, men i vardagen annars har vi haft en god beredskap. Jag kan ju inte uttala mig för varje landsting, men jag uppfattar att man har motsvarande organisation i de andra landstingen, säger Poul Kongstad. 

Men Henrik Johansson tycker inte att planeringen fungerar och tycker att problemet inte tas på tillräckligt stort allvar.

– Ambulansen ska ha en krisberedskap men en sådan fattas idag i stora delar av Sverige, säger Henrik Johansson, ordförande för Ambulansförbundet.