Tjugofem år sedan "den baltiska kedjan"

7:50 min

1989 hölls en stor manifestation i de baltiska länderna som bidrog till ländernas självständighet från Sovjetunionen. Två miljoner människor fattade varandras händer och bildade en 600 km lång mänsklig kedja som sträckte sig över Estland, Lettland och Litauen.

Marion Norrby var 17 år 1989. Hon stod själv i kedjan.

- Jag minns inte hur jag visste vart jag skulle gå, man bara visste att man skulle vara på en viss plats vid en viss tid och stå. Senare på kvällen fick vi veta att det varit en obruten kejda genom Baltikum.

Tidigare under sommaren, i början av juni, hölls den årliga sångfestivalen. Då samlades man och sjöng sovjetiska sånger. Efteråt stannade många kvar och sjöng de förbjudna sångerna.

Det hände mycket den sommaren. Det var inte riskfritt men vi tänkte att något måste vi göra, det var hela tiden ett ställningstagande, man fick vara beredd på att det kunde kosta livet. Vi måste visa att det här är inte det vi vill. Fick senare veta att det hela tiden fanns sovjetiska militärer på plats, redo att ingripa.

Marion Norrby blev kvar i Estland till 1996, då hon fick jobb i Sverige.