Äldre nekas att ta banklån

Åldersgränser för lån gör att äldre kan ha svårt att få låna pengar. Möjligheterna för pensionärer att få låna varierar också stort beroende på vilken bank man vänder sig till, visar en undersökning som programmet P1 Konsument har gjort.

73-årige Bengt i Borås är en av de äldre som känner sig diskriminerad på grund av sin ålder. Trots att han har en ordnad ekonomi, så nekades han ett lån hos ICA-banken.

– Personligen känner jag mig diskriminerad men jag tycker också att man har diskriminerat alla 70+ om jag uttrycker mig så, säger Bengt.

Fick nej från ICA-banken
Bengt, som egentligen heter något annat, har relativt god inkomst, trots att han är pensionär och har inga betalningsanmärkningar. Ändå blev beskedet från ICA-banken blankt nej.

Först när han ringde banken fick han veta varför han egentligen nekats lån.

– Då fick jag reda på att jag inte alls skulle känna mig upprörd eller kränkt över deras beslut därför att det berodde på att jag hade fyllt 70 år, säger han.

Har generell åldersgräns
Enligt Bo Lagergren, informationschef på ICA-banken, beror åldersgränsen på att det generellt ses som en större risk att låna ut pengar till äldre.

– Det är ungefär som en försäkring från bankens sida så att vi inte tar på oss en för stor riskexponering utifall att det skulle hända något, säger Bo Lagergren.

Den bedömningen delar banken även med andra så kallade nischbanker, medan storbanker som Nordea, Föreningssparbanken och SE-banken inte säger sig ta några hänsyn till ålder när de avgör vem som ska få låna pengar.

Inga lagliga hinder
Ännu finns inga lagliga hinder för banker att ha åldersgränser av det här slaget. Senast nästa år måste Sverige anta ett EU-direktiv om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av ålder.

Nu undersöks också på EU-nivå om samma typ av regler också ska gälla för varor och tjänster.

Barbro Westerholm, ordförande för Sveriges pensionärsförbund, är delaktig i det arbetet. Hon ser nischbankernas åldersgränser som ett tydligt exempel på att sådan lagstiftning behövs.

– Jag skulle önska att vårt pensionärsförbund också driver den frågan, att vi får den typ av lagstiftning som man har på Irland där alla former av diskriminering av äldre, också när det gäller varor och tjänster, är förbjuden i lag. Vi måste få bort den här myten att det är antal år man levt som är avgörande. Vi är alla olika, också i äldregruppen, säger Barbro Westerholm, ordförande för Sveriges pensionärsförbund.

Lovisa Vasell, P1 Konsument
lovisa.vasell@sr.se