Nu närmar sig vårfloden

Vattennivåerna stiger nu i de flesta vattendrag i länet. Enligt de första prognoserna klarar sig Dalälvsområdet bra, medan det kommer mer vatten i Svärdsjövattendragen.
Vårfloden gör sig nu alltmer påmind i Dalarna, då nivåerna stigit i de flesta vattendag i länet de senaste dagarna. Men enligt de första prognoserna blir det inte någon mer omfattande vårflod, om inte vädret förändras snabbt med mycket värme och omfattande nederbörd. Dalälvsområdet ser ut att klara sig bra. I Trängsletdammen är vattennivåerna till och med lägre än vad som är normalt för årstiden. Skälet till det är att det redan gjorts en kraftig avtappning av vatten därifrån. De flesta andra dammar har också redan tappats på vatten och har normala nivåer. Känsligast i länet är det kring Svärdsjövattendragen, men Martin Göransson vid regleringsföretaget tror inte att det ska blir några större problem.