Föräldrar vill flytta elever

Älvdalsskolan är i mycket dåligt skick. En rapport som gjorts av en extern konsult visar bland annat på fukt, mögel och dålig ventilation. Nu vill föräldrarna att barnen ska få byta skola.
Föräldrar och personal har en längre tid misstänkt att skolan drabbats av fukt- och mögelskador. Älvdalens kommun utreder nu om det är värt att reparera lokalerna eller om man ska bygga en helt ny skola. Men under tiden går barnen kvar i skolan. Elisabet Juntela har fyra barn som går på skolan. - Eleverna får vara inne och ha lektioner i avstängda lokaler som är mögelskadade, och det är skrämmande. Dessutom är fritidslokalen helt utdömd på grund av lösningsmedel och mögelskador, och där är de mellan varje lektion, säger hon. Elisabet Juntela berättar om att eleverna drabbas av huvudvärk, och hon kräver att skolan ska jämnas med marken. Men Bo Millbäck, företaget Hus och Miljö, som undersökt huset, tycker inte att skadorna är så allvarliga att skolan bör stängas: - Det finns ju vissa rum som är påverkade. Man kan använda dem, men man ska kanske begränsa tiden man är där, säger Bo Millbäck. Föräldrarna har inte haft någon möjlighet att ställa frågor om rapporten, men rektorn Ken Månsson lovar att det ska ske i samband med att företaget Hus och Miljö informerar kommunstyrelsen.