Luleå

Varm sommar har ökat binas honungsproduktion

1:17 min

Årets varma sommar har påverkat binas produktion av honung på ett positivt sätt, jämfört med förra årets bisäsong. Erik Heedman är biodlare i Luleå biodlarförening och han är hoppfull över resultatet.

– Ju varmare det är och om vi får regn, desto mer nektar ger blommorna och desto mer nektar kan bina samla in, som de sedan omvandlar till honung. Det har varit en bra sommar på så sätt, samtidigt har tyvärr många samhällen svärmat, berättar Erik Heedman.

Att bin svärmar innebär att samhällena delar på sig på grund av att det är för många bin. Då flyger drottningen  iväg med hälften av bina från samhället. Det leder till att hälften försvinner från samhället. Men trots att det varit många bisvärmar i år, väntar sig Erik Heedman ett bra resultat.

– Resultatet totalt blir säkert bättre än i fjol, då var det en katastrofsommar. Jag tror vi hade 14 kilo eller om det var 17 kilo i snitt. Normalt, om man tittar på utslaget över en tio-års period, så ligger produktionssnittet på mellan 23 och 25 kilo i Norrbotten. I år vet vi inte, vi har precis börjat ta honung och vi får se. Men vissa samhällen har gett otroligt stora mängder, medan de som har svärmat inte gett någonting. Men man måste ju räkna in alla, säger han.

Vad uppskattar du att det blir nu i år?

– Det är svårt att säga, men helt klart bättre än i fjol och jag tror till och med att det kan tänkas bli lite bättre än snittet på 23 kilo, säger Erik Heedman.