Sopberget fortsätter växa

2:29 min

Mängden sopor ökar stadigt, på drygt 20 år har vi gått från att slänga runt 300 kilo skräp per person och år till mer än 450, alltså en 50-procentig ökning. Inte heller framtiden ser ljus ut, enligt prognoser.

Ökad återvinning har inte lyckats råda bot på det växande sopberget.

– Det kommer in mycket moderna grejer. Ett litet fel så slänger man det. Det är inte så dyrt heller, så det är lätt man köper något nytt när man tycker att det gamla inte fungerar som det ska, säger Fredrik Hejrot, anställd återvinningscentralen i Östberga.

Vi producerar mer sopor för varje år som går. Sedan hushållsavfallet började mätas på 1970-talet  har mängderna ökat stadigt med en eller ett par procent per år, förutom en nedgång under finanskrisen som experterna bedömer som tillfällig.

Från 1990 fram till i dag är det en 50-procentig ökning. Förra året gav varje svensk upphov till 461 kilo sopor, alltså närmare ett halvt ton.

– Jag skulle vilja säga att det är ett stort problem. Att avfallsmängderna ökar speglar att vi tar ut mer resurser från jorden, och vi vet att vi förbrukar för mycket av jordens resurser redan nu, säger Åsa Stenmarck, chef för avfallsforskningen på Svenska Miljöijnstitutet IVL.

Det är vår ständigt ökande konsumtion som ligger bakom det växande avfallet. Att vi nu återvinner mer än någonsin räcker inte, återvinningsprocessen i sig slukar också resurser.

Därför vill man nu istället förebygga avfall, men för att förhindra skenande avfallsmängder i framtiden krävs radikala åtgärder.

Enligt värsta scenariot kan vi ha fyra gånger så mycket avfall år 2050 - om inget görs.

– Jag tänker inte bara ur ett avfallsperspektiv, utan att vi ska ha resurser att producera allt det där som vi ska slänga, det kommer inte att gå. Det gör mig förstås orolig att tänka att man ska driva det så långt, säger Åsa Stenmarck.

På återvinningscentralen i Östberga i Stockholm fortsätter den dagliga ruljansen av skräp. Caroline Sima var där för att slänga sin gamla tjock-TV, men hon försöker tänka på att inte skaffa saker hon inte behöver.

– Jag vill inte köpa en massa onödiga saker. Hemma hos mina föräldrar ser jag att de har så mycket prydnadssaker att man undrar; hur kunde de köpa det här?